بسمه تعالی

 

شرايط عمومي و اختصاصي وامتيازات داوطلبان دوره بورسيه پزشكي ، دندانپزشكي وپرستاري نيروي انتظامي

در سال تحصيلي 92-91

شرايط عمومي:

1-     اعتقاد والتزام عملي به دين مبين اسلام.

2-     التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واعتقاد به ولايت فقيه.

3-     تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

4-     عدم سابقه عضويت ويا وابستگي به احزاب وگروههاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران.

5-     عدم عضويت يا وابستگي به احزاب وگروههاي سياسي در زمان تقاضاي استخدام.

6-     عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.

7-     نداشتن سوء  پيشينه كيفري.

8-     عدم اعتياد به مواد مخدر

9-     داشتن سلامت وتوانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

 

شرايط اختصاصي:

1-     داوطلبين الزاما مي بايست مرد باشند.

2-     حداقل سن 18سال وحداكثرسن23 سال تمام،داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت(خدمت سربازي)را انجام داده باشند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.

3-     دارا بودن حداقل 170سانتي متر قد.

4-     دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم علوم تجربي،رياضي فيزيك.

5-     دارندگان معدل پايان تحصيلات دوره متوسطه:

الف-معدل كل18 و بالاتر از آن براي داوطلبان بورسيه پزشكي و دندانپزشكي  ناجا.

ب-معدل كل16 و بالاتر از آن براي داوطلبان بورسيه كارشناسي پرستاري ناجا.

 

6-     مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبان(دارا بودن گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين1372 وبعد از آن،دارابودن گواهي پايان تحصيلات متوسطه وپيش دانشگاهي ودفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت براي متولدين 1371وقبل از آن،دارا بودن گواهي اشتغال خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز،دارا بودن كارت پايان خدمت).

7-     احراز صلاحيت علمي به تاييد هيئت علمي منتخب بهداري كل ناجا.

8-     داشتن سلامت جسماني ورواني وتناسب اندام برابر گواهي مركز معاينات پزشكي بهداري كل ناجا.

9-     موفقيت در مصاحبه علمي،روانسنجي،تست ورزش و...به تاييد مركز گزينش واستخدام ناجا.

10-داوطلبان در هنگام ثبت نام نمي بايست در استخدام هيچ يك از سازمانها ودواير دولتي و خصوصي باشند.

11-شرايط ادامه تحصيل در دوره هاي بورسيه پزشكي ،دندانپزشكي  وپرستاري ناجا،ضمن رعايت ضوابط ومقررات آموزشي وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي،تابع مقررات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

12- دانشجويان پس از فراغت از تحصيل جهت اشتغال در بهداري فرماندهي انتظامي ومرزباني استان،مراكز آموزشي ناجا وبيمارستانهاي ناجا بر اساس نيازمندي سازماني ورتبه بندي معدل نمرات طول تحصيل تقسيم خواهند شد.

13- در صورت انصراف دانشجو ويا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ناجا گردد علاوه بر جبران خسارت مالي(دوبرابر هزينه آموزشي وآمادي)از ادامه تحصيل در رشته مربوطه دراين دانشگاه محروم خواهد شد.

 

14- معرفي ضامن معتبر وسپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط ومقررات ناجا در هر نقطه از كشور.

15- ارائه مجوز ادامه تحصيل از معاونت نيروي انساني يگان مربوطه جهت كاركنان انتظامي پايور ناجا.

16 - دوره هاي بورسيه پزشكي ،دندانپزشكي وپرستاري ناجا در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران برگزار ميگردد.

17- پوشيدن لباس مصوب برابر ضوابط مربوطه براي دانشجويان الزامي است.

 

يادآوري:

1-     سپردن تعهد كافي بر پرداخت دو برابر هزينه هاي دوره آموزشي در صورت استعفاء،انصراف ويا اخراج برابر مقررات وضوابط ناجا.

2-     سپردن تعهد محضري مبني بر ادامه خدمت در ناجا به مدت دو برابرزمان تحصيل.

3-     موفقيت در مراحل گزينش واستخدام ناجا برابر مقررات وضوابط دبير خانه هيئت مركزي گزينش واستخدام ناجا.

 

امتيازات:

1-     دانشجويان از بدو ورود به استخدام پايور انتظامي(رسمي)نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در خواهند آمد.

2-     پس از فارغ التحصيلي دانشجويان بورسيه پزشكي ودندانپزشكي به درجه ستوانيكمي ودانشجويان كارشناسي پرستاري به درجه ستواندومي نائل خواهند شد.

3-     تحصيل در دوره هاي بورسيه پزشكي وپرستاري ناجا شبانه روزي ورايگان بوده(هيچگونه هزينه اي از دانشجو در يافت نمي شود)وكليه امكانات زيست،مسكن،خوراك،پوشاك،تحصيل،بهداشت ودرمان و وسايل كمك آموزشي رايگان و به عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران خواهند بود.

4-     به فارغ التحصيلان مدرك كارشناسي،دكتراي حرفه اي(مطابق با رشته فارغ التحصيلي)مورد تاييد وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي اعطا خواهد شد.

5-     دانشجويان در طول مدت تحصيل ماهيانه(مشمول پرداخت حقوق برابر هماهنگ پرداخت)به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود.

6-     پس از15 سال از خدمت كاركنان با اعطاي وام نسبت به تامين مسكن آنان اقدام مي گردد وهمچنين دانشجويان بورسيه اجا از تسهيلاتي مانند:حكمت كارت،دفترچه بيمه درماني و بيمه عمر براي خود وعائله تحت تكفل و وام هاي مصوب برخوردار خواهند شد.

7-     دانشجويان رتبه هاي ممتاز ونخبه از جوايز نفيس برخوردار خواهند شد.

8-     دانشجويان پرستاري رتبه ممتاز ونخبه مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بعدي هم رشته بدون آزمون ورودي مي باشند ودر تعيين محل خدمتي در الويت خواهند بود.

9-     دانشجويان پس از فراغت از تحصيل در صورت دارا بودن شرايط امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر در دانشگاهها و موسسات عالي در داخل كشور را برابر مقررات وضوابط جاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران خواهند داشت.

10    - ضمنا براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص دوره هاي بورسيه پزشكي ، دندانپزشكي وپرستاري ناجا با شماره تلفن63982152 اداره تربيت وآموزش بهداري كل ناجا تماس حاصل نماييد.

-                           

نحو                               نحوه اعلام نتايج:

1-                             نتايج از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org  به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

 


DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7

مقالات تحقیق

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game platform center

تجهیزات دندانپزشکی