اولین كارگاه اخلاق در پژوهش با حضور دبیر محترم كمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت جناب آقای دكتر گوشكی و جمع كثیری از اعضای هیئت¬علمی برگزار شد.
 ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ 

این کارگاه به همت کمیته اخلاق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت افزایش آگاهی اعضاء هیئت­علمی با دستورالعمل­های اخلاق در انتشار آثار پژوهشی و اهمیت اخلاق در نشر برگزار گردید. در این کارگاه، آقای دکتر شمسی گوشکی به بیان موارد شایع و آموزنده تخلفات در انتشار آثار پژوهشی پرداخته و در خصوص دستورالعمل­های موجود، توضیحاتی ارائه نمود. این کارگاه مورد استقبال چشمگیر اعضای هیئت­علمی دانشگاه قرار گرفت و بالغ بر (50) نفر از اعضای هیئت­علمی در این کارگاه حضور داشتند.بازگشت          
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7