باتوجه به تكمیل ظرفیت ، ثبت نام دوره "آموزش طب ایرانی ویژه پزشكان" در دانشگاه علوم پزشكی ارتش به پایان رسیده است.
 ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ 

ضمن تشکر از شرکت کنندگان محترم 

باتوجه به تکمیل ظرفیت ، ثبت نام دوره "آموزش طب ایرانی ویژه پزشکان" در دانشگاه علوم پزشکی ارتش به پایان رسیده است.

بازگشت          
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7