برگزاری رزمایش مردم یاری "محمد رسول الله (ص)" فرماندهی بهداشت و درمان ارتش در شرق و جنوب شرق كشور
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ 
🌱ویزیت کارشناس ارشد روانشناس بالینی/دایره طب پیشگیری/هسته مشاوره و کمیته معین خانواده بیمارستان خاتم الانبیا(ص) منطقه سوم نبوت نداجا در محل بیمارستان صحرایی


🌱ویزیت بخش اورژانس


🌱آزمایشگاه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نبی اکرم(ص)


🌱خدمات آزمایشگاه با تمامی امکانات در محل بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی


🌱اتاق عمل بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نبی اکرم(ص)


🌱ارائه خدمات دندانپزشکی سیار در محل بیمارستان صحرایی تخصصی و فوق تخصصی نبی اکرم(ص)

🌱خدمات روانشناسی


🌱استقرار کامل واحد اتاق عمل صحرایی با تمامی امکانات در محل بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی

بازگشت          
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7