تصاویر منتخب از فعالیتهای نظامی دانشگاه علوم پزشكی ارتش در زمینه های آموزشی رزم انفرادی ، تیراندازی ، دوصحرانوردی و زندگی در شرایط سخت .
 ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ 


بازگشت          
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7