جلسه مشترك خیرین سازنده بیمارستان ، مراكز درمان و خانه های بهداشت در فرماندهی بهداشت،امداد ، درمان و اموزش پزشكی اجا برگزار شد.
 ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ 

جلسه مشترك خیرین سازنده بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش

این جلسه با حضور فرمانده بهداشت،امداد،درمان و اموزش پزشکی اجا امیر دکتر رجبی، رییس دانشگاه علوم پزشکی اجا امیر دکتر ایروانی ، فرماندهان و مسئولین برگزار شد.


امیر دکتر رجبی ضمن تقدیر و تشکر از خیرین گفت: با تمامی وجود و امکانات آماده همکاری برای انجام کار بزرگ و انسانی ساخت مراکز درمانی در مناطق محروم هستیم . رسیدگی به بیماران مناطق محروم اجر عظیمی دارد و این کار عظیم انسانی در ذات ما ارتشیان همواره وجود داشته و همیشه ارتش جمهوری اسلامی ایران در این امور پیشگام بوده و خواهد بود.


امیر دکتر رجبی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره به یاری مردم محروم شتافته و در غالب طرح های متعدد مردم یاری در مناطق محروم و دورافتاده حضور داشته و خواهد داشت.

 بازگشت          
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7