جدول زمانبندی مراجعه داوطلبان جهت انجام مراحل گزینش و مصاحبه رشته های تحصیلی نیمه متمركز دانشگاه علوم پزشكی سال 1396
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ 


بازگشت          
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7