بازدید وزیر و معاون اموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از غرفه دانشگاه در هجدهمین همایش كشوری آموزش پزشكی و دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در سال 1396
 ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ 


بازگشت          
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7