برگزاری امتحان PMP دستیاران داخلی در دانشگاه علوم پزشكی ارتش
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ 
    /  5

امتحان مذکور در مورخه  30 فرودرین ماه جاری جهت دستیاران طب اورژانس و 2  اردیبهشت  جهت دستیاران جراحی برگزار میگردد.


بازگشت          
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7