جدول تخصیص امتیازات شورای عالی دانشجویی جهت ثبت¬نام دانشجویان
 ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ 
جهت هرگونه راهنمایی به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه- واحد استعداد درخشان مراجعه نمایید. 

 
 
 بازگشت          
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7