رزمایش خود امدادی و دگر امدادی دانشگاه علوم پزشكی آجا در همایش تروما برگزار شد
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ 

به منظور امادگی رزمی ، دفاعی  و امدادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آجا رزمایش خود امدادی و دگر امدادی دانشگاه علوم پزشکی آجا در همایش تروما برگزار شد. در این همایش دانشجویان در مقابله با دشمن فرضی نسبت به امداد و درمان مجروحان و نیروی خودی اقدام نموده و خود را آماده برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و شرایط جنگ نمودند. در این رزمایش ت مقابله با جنگ های نوین و حملات شیمیایی ، نحوه انتقال مجروحین و درمان و دیگر ماموریت های امدادی تمرین و انجام شد .بازگشت          
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7