برگزاری هجدهمین همایش كشوری آموزش علوم پزشكی و جشنواره آموزشی شهید مطهری اردیبهشت 1396
 ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ 

دریافت فرمت تکمیل فرآیند (دانلود )

 

 به دلیل تمدید مهلت ارسال فرآیندها از سوی دبیرخانه کشوری ، مهلت ارسال فرآیندها توسط دانشکده ها تا 30 دی ماه 1395 تمدید گردید.جلسه کمیته علمی داوری فرآیندها به روز 3 بهمن ماه 1395  تغییر یافت.
 


بازگشت          
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7